GENERÁLNA OPRAVA A MODERNIZÁICA HORIZONTÁLNEJ VYVŔTAVAČKY ŠKODA W160

1. Mechanická časť

1.1 Lože

– demontáž a očistenie

– obnova vodiacich plôch brúsením a zaškrabaním

– inštalácia guličkovej skrutky s planétovou prevodovkou ALFA a jej uloženie

– dodávky a montáž nových teleskopických krytov

– oprava zberných kanálov

– kontrola a oprava rozvodov vzduchu a chladiacej kvapaliny

– náter

1.2 Sane

– demontáž, odstrojenie, očistenie

– obnova vodiacich plôch hmotou BIPLAST, vrátane opracovania vodiacich plôch

a dosadacej plochy pre stojan

– obnova klinových líšt BIPLASTOM

– lícovanie saní na lože, zaškrabanie vodiacich plôch

– oprava upínacích jednotiek

– nové mazanie TRIBOTEC

– montáž nových stieračov

– náter

1.3 Stojan

– opracovanie dosadacích plôch

– inštalácia guličkovej skrutky, vrátane planétovej prevodovky ALFA a jej

uloženie

– oprava závažia, jeho vedenia a uloženia

– nové laná závažia

– oprava prevodovky a motora pojazdu ramena a panelu

– oprava rozvodu vzduchu

– oprava a úpravy zábradlia, plošín, rebríka, ramena a kladiek

– náter

1.4 Vreteno

– kompletná demontáž vretenníka a očistenie

– výmena ložísk a tesniacich prvkov

– prebrúsenie vretena, výroba a inštalácia nitridovaných púzdier uloženia

vretena, výmena ložísk uloženia vretena

– prebrúsenie vodiacich plôch hranola

– obnova uloženia hranola hmotou BIPLAST, lícovanie do vretenníka

– obnova vodiacich plôch pre stojan – nové obloženie hmotou BIPLAST

– úprava na rektifikačné kliny, lícovanie vretenníka na stojan

– montáž nového mazacieho systému vretenníka

– nový rozvod vzduchu

– nové guličkové skrutky pre výsun vretena a pinoly

– oprava upínacích jednotiek

– montáž nových stieračov

– celková montáž vretenníka, vyuhlovanie so stojanom

– náter

1.5 Otočný stôl E20

– prebrúsenie a zaškrabanie vodiacich plôch

– výmena ložísk a stieračov

– prefrézovanie upínacej plochy stola

– nové odmeriavanie otáčania a posuvu stola

– nové elektrické rozvody a elektroprvky

– nový náter

– montáž a odskúšanie stola

1.6 Celková montáž stroja, oživenie a prebierky podľa protokolu ŠKODA OS 1122T

1.7 Náter – dvojlzložková olejovzdorná polyuretánová farba RAL

2. Elektrická časť:

2.1 Hlavný pohon

– repasia existujúceho motora, resp. dodávka nového

– regulácia – menič Simoreg

2.2 Posuny

– nové servomotory Siemens ( osi X, Y, Z a W )

– nové meniče Simodrive

2.3 Rozvádzač stroja

– nový rozvádzač osadený na stojane stroja vrátane novej náplne

– chladenie rozvádzača vrátane klimatizačnej jednotky

2.4 Elekroinštalácia po stroji

– nová kabeláž po stroji, vrátane výmeny ochranných hadíc a svorkovníc

– nové koncové spínače

– nový nosič káblov

– nové osvetlenie stroja

2.5 Ovládací panel

– nový ovládací panel, vrátane nových prvkov a kabeláže

– nová závesná ochranná hadica

2.6 Odmeriavanie stroja

– os X a Y – odmeriavanie lineárnymi pravítkami Heidenhain

– os Z a W – odmeriavanie rotačnými snímačmi

2.7 Riadiaci systém

– CNC riadiaci systém Siemens Sinumerik 840 D

– ručné koliesko

– farebná zobrazovacia jednotka 15“

– rozhranie RC232C

2.8 Tvorba a odladenie PLC programu

3. Sprievodná dokumentácia

– dokumentácia mechanickej časti stroja ( textová, výkresová )

– dokumentácia mazania TRIBOTEC

– dokumentácia elektrickej časti stroja

– dokumentácia od CNC Siemens 840 D

– zálohovaný PLC program

– revízna správa od elektrickej časti stroja

– protokol geometrickej presnosti stroja

4. Montáž a odovzdanie stroja zákazníkovi

    853