Generálne opravy a modernizácie

generálna oprava

PROFEX ponúka generálne opravy a modernizácie mechanických, elektrických a riadiacich častí strojov a liniek s cieľom ponúknuť ekonomicky výhodnejšiu alternatívu ako kúpa nového stroja pri zachovaní požadovaných technických parametroch.

Výsledkom generálnej opravy a modernizácie je stroj, dodávaný rovnako ako stroj nový, s garanciou výrobných parametrov, zárukou, so zaškolením obsluhy a údržby, uvedením do prevádzky, technologickým poradenstvom, záručným a pozáručným servisom.

 • generálne opravy horizontálnych vyvrtávačiek, frézovacích strojov, karuselov a sústruhov
 • generálne opravy lisov a tvárniacich strojov
 • výroba technologických liniek, rovnačiek, odvíjakov
 • generálne opravy mechanických častí obrábacích a tvárniacich strojov
 • modernizácie konvenčne riadených strojov na CNC riadenie, doplnenie nových pohonov
 • výmeny CNC častí, riadiacich systémov a pohonov
 • modernizácie vretenníkov horizontálnych vyvrtávačiek na vyššie otáčky vretena
 • modernizácie upínania nástrojov horizontálnych vyvrtávačiek
 • dodávky novej dokumentácie, certifikácia, CE norma
 • dodávky bezpečnostných častí, príprava pre schválenie Technickou Inšpekciou SR
 • dodávky nového lineárneho a rotačného odmeriavania
 • dodávky nových vretien, vretenových kompletov a ich uloženia
 • dodávky nových hydraulických valcov a baranov lisov a ich uloženia
 • dodávky nových guličkových a trapézových skrutiek a ich uloženia
 • dodávky nových ozubených, remeňových a reťazových prevodov
 • dodávky nových hydraulických okruhov pre upínanie náradia, spevňovanie osí, radenie prevodov, vyvažovanie, atď.
 • dodávky nových okruhov centrálneho mazania vodiacich plôch a prevodov
 • dodávky nových hydrostatických okruhov osí ťažkých obrábacích strojov

typický rozsah modernizácie – Horizontálna vyvrtávačka

typický rozsah modernizácie – Hydraulický lis