O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PROFEX Dca s.r.o. vznikla v Dubnici nad Váhom roku 1993. Činnosť spoločnosti je zameraná na opravy a modernizácie väčších obrábacích strojov, demontáž, relokáciu a montáž strojov, servis, kontrolu presnosti a nastavenie geometrie strojov.
Naša spoločnosť má vlastné technické a výrobné zázemie ako aj široký okruh zákazníkov na Slovensku a v zahraničí. Máme stabilizovaný pracovný kolektív a zamestnávame 20 pracovníkov.

Adresa:

Profex Dca spol s.r.o.
Továrenská 4244
018 41 Dubnica n/V

+421 911 897 513
+421 907 724 174
e-mail:profex@profexdca.sk