WH 10 CNC

Stroj WH10CNC po generálnej oprave a modernizácii.

Stroj je osadený riadiacim systémom Heidenhain iTNC 530 s odmeriavaním Heidenhain v 5 osiach (X, Y, Z, W a B) a novými digitálnymi pohonmi Siemens vo všetkých 5 osiach. Takto osadený stroj umožňuje súvislé riadenie v 3 osiach vrátane orientovaného stopu vretena.

Základné parametre stroja:

Priemer pracovného vretena 100 mm
Kužeľová dutina vretena ISO 50
Vysunutie prac. vretena, os Z 950 mm
Priečne prestavenie stola, os X 1250 mm
Pozdĺžne prestavenie stola, os W 630 mm
Prestavenie vretenníka po stojane, os Y 1100 mm
Otáčky prac. vretena 16 – 1300 ot./min.
Posuv jednotlivých osí 4 – 2700 mm/min.
Rýchloposuv jednotlivých osí 5000 mm/min.
Výkon hlavného motora 22 kW
Max. hmotnosť obrobku 3000 kg
Rozmery upínacej plochy stola 1000 x 1120 mm

Rozsah vykonaných prác a dodávok:

 1. Mechanická časť:
 • prebrúsenie klzných plôch stroja
 • podlepenie saní, vretenníka a otočného stola biplastom a zaškrabanie
 • oprava a zaškrabanie klinových líšt
 • nové guličkové skrutky v osi X, Y, Z a W a nové matice
 • výmena všetkých ložísk
 • nové pracovné vreteno a duté vreteno vrátane ložísk
 • nový hydraulický agregát a nové rozvody
 • nové centrálne mazanie stroja
 • výmena závesných lán
 • nové teleskopické kryty
 • úprava a dodávka dielov pre uchytenie nových servomotorov
 • nové bezvôľové prevodovky pre servomotory
 • náter stroja
 • celková montáž stroja
 1. Elektrická časť
 • riadiaci systém Heidenhain iTNC 530 s ručným kolieskom
 • nový PLC program vrátane odladenia
 • 5 ks servomotorov Siemens vrátane meničov
 • lineárne odmeriavanie Heidenhain pre osi Y, Y, Z a W
 • rotačný snímač ROD 480 pre otáčanie stola – os B
 • nový el. rozvádzač s klimatizáciou a nový a ovládací panel
 • nová kabeláž a el. prvky na stroji
 • repasia hlavného motora
 • nový menič Mentor pre hlavný motor
 • revízna správa el. inštalácie
 • oživenie stroja, nastavenie parametrov
 • nová technická dokumentácia
 • doprava stroja, ukotvenie a oživenie u zákazníka