Stroj je momentálne v procese modernizácie, bude osadený riadiacim systémom Heidenhain iTNC 530 s odmeriavaním Heidenhain v 5 osiach (X, Y, Z, W a B) a novými digitálnymi pohonmi vo všetkých 5 osiach. Takto osadený stroj umožňuje súvislé riadenie v 3 osiach vrátane orientovaného stopu vretena.

Rozsah vykonaných prác a dodávok:

Mechanická časť:

 • prebrúsenie klzných plôch stroja
 • podlepenie saní, vretenníka a otočného stola biplastom a zaškrabanie
 • oprava a zaškrabanie klinových líšt
 • nové guličkové skrutky v osi X, Y, Z a W
 • výmena ložísk v prevodových častiach stroja
 • nové pracovné vreteno a duté vreteno vrátane uloženia ložísk
 • nový hydraulický agregát a nové rozvody
 • nové centrálne mazanie stroja
 • výmena závesných lán
 • nové teleskopické kryty
 • úprava a dodávka dielov pre uchytenie nových servomotorov, vrátane prevodových častí
 • náter stroja
 • celková montáž stroja

Elektrická časť

 • riadiaci systém Heidenhain iTNC 530 s ručným kolieskom
 • nový PLC program vrátane odladenia
 • 5 ks servomotorov Siemens vrátane meničov
 • lineárne odmeriavanie Heidenhain pre osi Y, Y, Z a W
 • rotačný snímač ROD 480 pre otáčanie stola – os B
 • nový el. rozvádzač a ovládací panel
 • nová kabeláž a el. prvky na stroji
 • repasia hlavného motora
 • nový menič Mentor pre hlavný motor
 • revízna správa el. inštalácie
 • oživenie stroja, nastavenie parametrov
 • dokumentácia od nových častí stroja
 • doprava stroja, ukotvenie a oživenie u zákazníka