HV100(Q) CNC

vodorovná stolová vyvrtávačka – technická špecifikácia

Technická špecifikácia

 • súvisle riadená vodorovná stolová vyvrtávačka
 • priečne a pozdĺžne prestaviteľný pracovný stôl
 • 4 lineárne osi a 1 rotačná os
 • výsuvné pracovné vreteno
 • stroj navrhnutý pre obrábanie menších obrobkov
 • stroj určený pre malosériovú výrobu
 • vhodný ako pre hrubovacie tak i dokončovacie operácie
 • chladenie nástroja tryskami
 • obrobok sa upína na otočný stôl

Ovládanie stroja

 • všetky funkcie stroja sú ovládané z panela riadiaceho systému, ktorý sa skladá z klávesnice, tlačidlového panela a LCD monitoru
 • ovládací panel je doplnený prenosným pomocným ovládacím panelom (ručným kolieskom), ktorý duplikuje niektoré základné funkcie ovládania stroja
 • ovládací panel je umiestnený pevne na stroji pri vretenníku
 • riadiaci systém umožňuje ručný, poloautomatický a automatický režim ovládania
 • štandardné komunikačné rozhranie umožňuje prepojenie s vnútropodnikovou sieťou pre ľahkú správu a distribúciu technologických programov prípadne pre diagnostiku a servis riadiaceho systému

Základné prevedenie

Riadiaci systém

 • HEIDENHAIN iTNC 530 + ručné koliesko HR410

Riadené osi

 • X – priečny pojazd stola po lôžku
 • Y – zvislý pojazd vreteníka po stojane
 • W – výsuv pracovného vretena
 • S – otáčanie pracovného vretena
 • Z – pozdĺžny pojazd stola po lôžku
 • V – otoč stola o 360°

Možnosti stroja

 • osi X, Y, W, Z riadené v interpolácii
 • lineárna interpolácia v 4 osiach
 • kruhová interpolácia v 3 riadených osiach
 • priestorová interpolácia
 • interpolácia os S a W – natočenie vretena v závislosti na polohe osi W – umožňuje závitovanie

Náhon osi W

 • digitálny striedavý servomotor so servopohonom
 • bezvôľový prevod ozubeným remeňom
 • guličková pohybová skrutka

Náhon osi Y

 • digitálny striedavý servomotor so servopohonom
 • guličková pohybová skrutka
 • bezvôľový prevod ozubeným remeňom

Náhon osi X

 • digitálny striedavý servomotor so servopohonom
 • bezvôľový prevod ozubeným remeňom
 • guličková pohybová skrutka

Náhon osi Z

 • digitálny striedavý servomotor so servopohonom
 • bezvôľový prevod ozubeným remeňom
 • guličková pohybová skrutka

Náhon osi V

 • digitálny striedavý servomotor so servopohonom
 • bezvôľový prevod ozubeným remeňom naháňajúci drážkovú hriadeľ

Vedenie skupín

 • os X, Z, Y, W, V – klzné vedenie, liatina / oceľ, biplast

Mazanie

 • centrálne mazanie, osové, početnosť mazacích dávok v korelácii s časom konkrétnej skupiny

Spevňovanie

 • os X, Y, W, Z, V – spevnené

Vretenník

 • výsuvné pracovné vreteno
 • pohon vretena štyrmi mechanickými radami – ozubené súkolesia
 • hydraulické radenie jednotlivých otáčkových radov
 • chladenie nástroja tryskami na čele vreteníka

Hydroagregáty

 • mazací agregát TRIBOTEC – mazanie všetkých osí
 • tlakový agregát BASEKO – odopínanie nástroja, radenie otáčok, spevňovanie osí

Odmeriavanie polohy

 • osi X, Y, W, Z – odmeriavanie z lineárnych
 • os S – HEIDENHAIN ROD 480 rotačný snímač
 • os V – HEIDENHAIN ROD 480 rotačný snímač

Chladenie nástroja

 • chladenie nástroja tryskami na čele vreteníka
 • jednotka chladenia integrovaná do základu stroja
 • jednotka s čerpadlom, hladinomerom
 • objem nádrže cca 100 l
 • maximálny tlak 4 bary / 32 l/min

Krytovanie stroja

 • os X, Z – úplné zakrytovanie vodiacich plôch teleskopickým krytom
 Parametre stroja
 Riadiaci systém + motory / pohony HEIDENHAIN iTNC 530
Priemer pracovného vretena 100 mm
Upínací kužeľ 50 ISO
Stopka nástroja 2080 DIN
Upínací nástavec – skrutka 69872-A DIN
Výkon hlavného motora – Heidenhain / Siemens 22 kW
Otáčky prac. vretena 16 – 1100 ot./min.
X…priečny pojazd stola 1250 Mm
Z…pozdĺžny pojazd stola 970 Mm
Y…zvislý pojazd vreteníka 1100 Mm
W…výsuv vretena 630 Mm
V…rotačný pohyb stola 360 °
Vzdialenosť čela vretena od hrany upínacej dosky – bez príruby 180 mm
Vzdialenosť čela vretena od hrany upínacej dosky – s prírubou 30 mm
Pracovné posuvy Z, X, Y, W … ručný režim 4 – 5000 mm / min
Pracovné posuvy Z, X, Y, W … ručný režim 4 – 5000 mm / min
Pracovné posuvy … X … automatický režim 4 – 5000 mm / min
Pracovné posuvy … Y … automatický režim 4 – 5000 mm / min
Pracovné posuvy … Z … automatický režim 4 – 5000 mm / min
Pracovné posuvy … W … automatický režim 4 – 5000 mm / min
Rýchloposuv … X 7000 mm / min
Rýchloposuv … Y 7000 mm / min
Rýchloposuv … Z 7000 mm / min
Rýchloposuv … W 5000 mm / min
Upínacia plocha stola 1000 x 1120 mm
Výkon motora 22 kW
Hmotnosť stroja 14500 kg
Zástavbový priestor 6200 x 3460 mm

Zoznam štandardného príslušenstva

 • vyterák kužeľovej dutiny VK-ISO50
 • upínacie nástavce – 2 ks
 • kotevný materiál
 • základná sada náradia k obsluhe a údržbe
 • sprievodná technická dokumentácia

Voliteľné príslušenstvo

Zásobník nástrojov BT 50- 24

 • Zásobník na 24ks
 • Max. hmotnosť 1 ks nástroja…………………..15kg
 • Max. hmotnosť 24ks nástroja………………….360 kg
 • Max. dĺžka nástroja……………………………….400 mm
 • Max. priemer nástroja……………………………130 resp 110 mm pri plne obsadenom zásobníku
 • Dĺžka výmeny nástroja…………………………..3s pre elektrickú variantu