W 100
Zákazník: Metalurgia TS
Stroj je vhodný na využitie v kusovej a malosériovej výrobe. Konštrukcia stroja zaručuje dostatočnú tuhosť a zároveň i presnosť obrábania. Ovládanie stroja je ručné bez zvýšených nárokov na obsluhu, digitálne odmeriavanie HEIDENHAIN a nové optické otáčanie stola zaručuje požadovanú presnosť obrábania. Stroj je vybavený vretenom ISO 50 s novým uložením a novým mechanickým upínaním náradia, novým riadiacim panelom, novou elektro-kabelážou s kabel-schlepom a novou el. rozvodnou skriňou, novým centrálnym mazaním TRIBOTEC.
Priemer pracovného vretena
100 mm
Priečne prestavenie stola (X)
1600 mm
Pojazd vretenníka po stojane (Y)
1200 mm
Vysunutie pracovného vretena (Z)
900 mm
Pozdĺžne prestavenie stola (W)
1250 mm
Kužeľ vretena
ISO 50
Upínacia plocha stola
1250×1250 mm
Max. hmotnosť obrobku
3000 kg
Výkon hlavného elektromotora
11 kW
Rozmery d x š x v
6710x3450x3000 mm
Hmotnosť stroja
14 000 kg