SU 50 / 2000
Zákazník: Stroje a Mechanizmy Dunajská streda
Sústruh umožňuje pozdĺžne a priečne sústruženie obrobkov hriadeľových tvarov a sústruženie závitov.

Rozsah modernizácie: repasia hlavného pohonu, nový ovládací panel nové pohony SIEMENS, nová elektro-skriňa s el. prvkami, nová kabeláž stroja a elektro-prvky, prebrúsenie klzných plôch, repasia pohyblivých častí.

Obežný priemer nad lôžkom
500 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi
2000 mm
Obežný priemer nad suportom
250 mm
Hmotnosť
2900 kg
Rozmery d x š x v
3000 x 1160 x 1500 mm