Instalace digitálního odměřování

Realizujeme instalaci systému indikace polohy od výrobců HEIDENHAIN, ESSA, NEWALL, SONY, JENIX a jiné. Systém digitálního odměřování spolehlivě eliminuje mechanické nepřesnosti stroje a je schopen určit polohu nástroje v jednotlivých osách s přesností snímání lineární i kruhové polohy až 1 mikrometrů.

Modernizace Řídícího Systému

Zajišťujeme přestavbu konvenčních strojů na stroje s CNC řízením instalací řídicích systémů od firem SIEMENS, HEIDENHAIN, FANUC a MEFI pro všechny typy obráběcích strojů.

Řídicí systémy: Sinumerik 840 Di, Heidenhain TNC 426, Sinumerik 802 D

Elektrické pohony

Modernizace stroje TOS WD 130 CNC, pohony SIEMENS a převodovka ALPHA

V rámci modernizace obráběcích strojů provádíme úpravu systému upínání MORSE pro upínání ISO, také nahrazujeme trapézové šrouby kuličkovými.

Dodávka elektrických rozvaděčů

Součástí Generální Opravy v obvyklém rozsahu je i dodávka elektrického rozvaděče v souladu s platnými normami a nové kabeláž stroje. Součástí dodávky je i revizní zpráva, elektro dokumentace a revizní zpráva.

Centrální mazání a hydraulický agregát

Našim zákazníkům nabízíme modernizaci hydraulického systému s použitím moderních hydraulických prvků i úpravu starého systému mazání stroje na nové centrální mazání

    202