Měření geometrie obráběcích strojů

Naše společnost nabízí měření geometrické přesnosti, diagnostiku, kalibraci a nastavení obráběcích strojů pomocí nejmodernějších přístrojů od firmy Renishaw a Wyler.

Výsledky měření jsou zpracovány speciálním softwarem s grafickým výstupem.

Typy měření

  • Měření přímosti, kolmosti a rovinnosti vodících ploch elektrickou rovnováhou
  • Měření a diagnostika chyb obráběcích strojů laserovým interferometry
  • Měření přesnosti a kalibrace lineárních pravítek
  • Měření geometrické přesnosti klasických obráběcích strojů včetně nastavení geometrie
  • Kompletní diagnostika CNC obráběcích strojů, nastavení geometrie a kompenzace chyb v řídicím systému stroje

LASEROVÝ MERACÍ SYSTÉM XL80

Ukáž viac…

DIAGNOSTIKA Systémom BALLBAR

Ukáž viac…

Ide o svetovo najviac akceptovaný systém hodnotenia stavu obrábacích strojov.

Zozbierané údaje sa používajú na výpočet celkových vplyvov na presnosť polohovania (kruhovitosti, kruhovej odchýlky) v súlade s medzinárodnými normami, ako je ISO 230-4.Dáta sa na pomoc a podporu diagnózy zobrazia graficky a rovnako aj v číslicovom formáte.

Pomocou software sa určí až 15 typov chýb stroja s ohodnotením ich vplyvu na celkovú presnosť polohovania. V skratke ide o systém schopný hĺbkovej diagnózy stroja s presnosťou 0,1µm.Pravidelné testovanie obrábacích strojov systémom Ballbar zaručuje presnosť súčiastok vyrobených na CNC strojoch, znižuje prestoje, zmetkovitosť a náklady na kontrolu stroja, pomáha k súladu prevádzkových parametrov stroja s normami riadenia kvality, vďaka zisteným zdrojom chýb napomáha k včasnej a správnej údržbe.

Ballbar a laser pracujú spolu pre Váš benefit.

VODOVÁHY WYLER BlueSYSTEM

Ukáž viac…

Sú ideálne pre jednoduché a lacné merania rovinnosti, hlavne pri meraní geometrie strojov bez riadiaceho systému, alebo pri ustavovaní strojov, či montáži s presnosťou až 1 µm/m. BlueSYSTEM pozostáva z meracích vodováh BlueLEVEL a z vyhodnocovacieho software BlueMETER, umožňujúcich on-line hodnotenie a prezentáciu nameraných hodnôt.
    87