Po dohodě poskytujeme kupujícímu garanci funkčnosti stroje. V případě potřeby jsme schopni dostat stroj do požadované technické kondice s následným spuštěním u zákazníka.
Na takto prodávané stroje jsme připraveni vyhotovit měřící protokol a poskytnout garanci i včetně servisu.

    789