Po dohode poskytujeme kupujúcemu garanciu funkčnosti stroja. V prípade potreby sme schopní dostať stroj do požadovanej technickej kondície s následným spustením u zákazníka.

Na takto predávané stroje sme pripravení vyhotoviť merací protokol a poskytnúť garanciu aj vrátane servisu.

    789